Tarımsal Üretim, Yatırım, Danışmanlık,
Yönetim, Teknoloji Transferi


VSB son yıllarda önemi gittikçe artan bitkisel üretim için;

  • Bahçe kültürleri (meyve, sebze, süs bitkileri) grubunda yer alan türler ve üretimleri alanında
  • Seracılık, açık arazi uygulamaları, bunların teknolojik donanımları gibi tüm aşamalarında danışmanlık ve yüklenicilik hizmetlerini vermektedir.